Một số hình ảnh về kỹ thuật của Công ty TNHH phát triển xây dựng và công nghiệp Việt Đức:
 

 

Thong ke
. HOTLINE : 0903 279 671