Tứ thông là phụ kiện trong đường ống nước được sử dụng để thay đổi hướng chất lòng hoặc phân nhánh đường ống. Tứ thông còn có tên gọi khác là tứ chạc cong hoặc chữ thập PVC.

tứ thông
tứ thông

Tứ thông có 4 đầu, có hình dạng như dấu cộng hoặc chữ thập. Chất liệu của nó thường là : PVC, PPR, HDPE. Kích thước chủ yếu: phi 90 và 114.