Một số hình ảnh về kho hàng của Công ty TNHH phát triển xây dựng và công nghiệp Việt Đức:

 

 

Thong ke
. HOTLINE : 0903 279 671