Wyndham Soleil Đà Nẵng

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Wyndham Soleil Đà Nẵng với chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an toàn và...
24/11/2020 bình luận

Khu tổ hợp Sheraton Grand Đà Nẵng Resort

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Khu tổ hợp Sheraton Grand Đà Nẵng Resort với chất lượng cao, sức chống chịu...
24/11/2020 bình luận

Khách sạn 5 sao Sapa

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Khách sạn 5 sao Sapa với chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an toàn...
24/11/2020 bình luận

Khách sạn An Thịnh

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Khách sạn An Thịnhvới chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an toàn và thân...
24/11/2020 bình luận

Chung cư Hòa Phát Mandarin 2

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Chung cư Hòa Phát Mandarin 2 với chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an toàn...
24/11/2020 bình luận

Bệnh viện đa khoa hữu nghị Nghệ An

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Bệnh viện đa khoa hữu nghị Nghệ An với chất lượng cao, sức chống chịu...
24/11/2020 bình luận

Bệnh viện Sài Gòn Nam Định

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Bệnh viện Sài Gòn Nam Định với chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an toàn...
24/11/2020 bình luận

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho Bệnh viện đa khoa Đức Giang với chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an toàn...
24/11/2020 bình luận

Artemis số 3 Lê Trọng Tấn

Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị cung cấp các phụ kiện, sản phẩm ống nhựa cho dự án Roman Tố Hữu với chất lượng cao, sức chống chịu lớn, an...
24/11/2020 bình luận
Thong ke
. HOTLINE : 0903 279 671