BẢNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Model:

CHỨC NĂNG:

- Làm nóng

- Làm mát

- Giảm nhiệt độ bằng chương trình chuyển đổi thời gian bên trong

- Giảm nhiệt độ bằng bên ngoài

- Hiển thị nhiệt độ hiện tại

- Hiển thị thời gian hiện tại và trong tuần

- Cài đặt 3 chương trình thời gian mỗi ngày

- Chế độ nghỉ và có tiệc

- Tích hợp sương và chức năng luyện tập van

- Chuyển đổi chế độ vận hành sưởi/làm mát bằng tay hoặc bên ngoài

- Đầu dò nhiệt độ từ xa có thể kết nối

 

Thong ke
. HOTLINE : 0903 279 671