NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG

Model:

Nhờ sự lưu chuyển của nước ấm qua mạng lưới ống khép kín đặt dưới sàn.

- Cơ cấu truyền nhiệt chính bằng bức xạ nhiệt - tiện lợi và hiệu quả nhất

- Nước dẫn có thể được nung nóng bằng nhiều nguồn năng lượng khác nhau - linh hoạt nhất 

- Hệ thống đòi hỏi mức điện tiêu thụ nhỏ nhất nên tính thân thiện môi trường cao nhất !

Thong ke
. HOTLINE : 0903 279 671